Skip to content

Informasjon

NM-kontoret  

Lokalisert ved stadion – inngangspartiet på svømmehallen. Følgende åpningstider :

DatoÅpningstider
Torsdag 23. juni16:00 – 20:00
Fredag 24. juni09:00 – 18:00
Lørdag 25. juni09:00 – 18:00
Søndag 26. juni09:00 – 14:00

Lisens 

Kun utøvere som har betalt lisens for 2022, er startberettiget i NM. 

Startkontingent 

Før utlevering av startnummer, må startkontingent være innbetalt. Kontingenten er kr 250,- for hver individuell øvelse og kr 600,- for stafettlag.  

Kontoen som skal brukes: 4465.26.46457

Startnummer 

Startnummer utdeles til hver utøver på NM-kontoret i svømmehallen. Det skal brukes startnummer både på front og rygg i konkurransen. Unntaket er for deltakelse i hoppøvelser hvor det er valgfritt om man vil bruke ett eller to startnummer.  

Startnummer for stafett deles ut ved innlevering av lagoppstilling, senest 2 timer før start. De er merket med etappenummer og det er viktig at rett startnummer brukes på rett etappe.

Akkreditering 

Startnummer fungerer som akkreditering for påmeldte utøvere, og må derfor medbringes når en vil inn på stadion. 

Utøvere som er med i både løp og teknisk øvelser, påse at riktig startnummer brukes på riktig øvelse: 

Løpsøvelser kvinnerLøpsøvelser mennTekniske øvelser
Ekstra og BunnprisEkstra og Sport1Extra og Elkjøp

Digital Avmelding 

Alle påmeldte er automatisk avkrysset til å delta i påmeldte øvelser. 

For utøvere som er påmeldt i flere øvelser og ikke ønsker å delta på en eller flere, må det foretas en aktiv avmelding av øvelsen. Hver enkelt deltaker, samt den som har meldt på utøverne i klubben, vil motta en epost fra systemet senest onsdag 22 juni kl. 18.00. hvor det fremgår hvordan avmelding gjøres. Elektronisk avmelding vil kunne gjennomføres samtidig for alle øvelser og alle dager.  Siste frist for avmelding er senest 2 timer før start for alle øvelser. 

Obs! 
I de tilfeller en deltaker ikke stiller opp i den øvelsen han/hun/laget er påmeldt i uten å være avkrysset, vil vedkommende bli diskvalifisert fra alle gjenværende øvelser, inkludert stafett. I tillegg vil vedkommende/laget bli ilagt en ekstrakontingent på kr. 200, se 15.2 Retningslinjer ved norske mesterskap   

Skulle deltaker/lagleder ikke motta en epost fra systemet  innen onsdag 22. juni, vil det være mulig å foreta avmelding direkte ved å ta kontakt med avkrysningsansvarlig med SMS til 934 49 761.  Startnummer, utøver og øvelse må gis opp, og det må skje innen 2 timer før start av øvelsen.  

For stafett er også alle lag automatisk påmeldt. Ved avmelding av et stafettlag skal lagleder kontakte avkrysningsansvarlig med SMS til 934 49 761 innen fristen og oppgi hvilke lag og klubb som ikke stiller på stafetten. 

For de som skal løpe stafett, skal lagleder levere lagoppstilling på angitt skjema. Skjemaet skal leveres til NM-kontoret i svømmehallen senest 2 timer før start og erstatter rutinene for avkryssing. Lagoppstillingen vil bli lagt til grunn for seeding. Ved innlevering av skjemaet for lagoppstilling vil startnummer for laget bli utlevert. Lagsammensetningen og rekkefølgen for utøverne på stafettlaget kan endres fram til tidspunktet for innmarsj.  

Garderober

Garderober i Stjørdalshallen, som ligger like ved Stadion i sør. 

Arrangør tar ikke ansvar for det som oppbevares i garderoben. 

Kontroll kastredskap

Kastredskap som ønskes brukt i konkurransen må leveres til kontroll i sokkelen av Stevnehuset senest 1 time før øvelsesstart.  Arrangøren oppbevarer og bringer kastredskapene til øvelsesstedet. Godkjent privat kastredskap kan benyttes av alle utøverne. 

Oppvarming 

Kunstgrasbanen øst for stadion er nesten i sin helhet avsatt for oppvarming for utøverne. I tillegg er det tilgang til en kastring i det nordvestlige hjørnet av stadion. Sandskogan med sin flotte furuskog og fine stier er unik for oppvarming. Sandskogan ligger inn til stadion både på vest- og nordsiden. 

Skokontroll 

Etter regelendring fra nyttår på «skoreglene», er det ikke lenger nødvendig å levere skoskjema for hver øvelse en skal delta på. Det vil nå være et utplukk av et antall utøvere, som i call-room får sine sko grundigere kontrollert. Se World Athletics har innført nye skoregler (friidrett.no) 

Call-room

Teltet for call-room ligger på kunstgrasbanen øst for stadion. Her blir det kontroll av konkurransedrakt, startnummer og konkurransesko. Oppmøte for hver øvelse vil gå fram av utvidet tidsskjema. 

Innmarsj 

Alle deltakerne skal være med på innmarsjen. Oppmøte ved teltet for call-room på kunstgrasbanen øst for stadion. Tidene for oppmøte til innmarsj vil framgå av tidsskjemaet. 

Presentasjon 

Alle deltakerne blir presentert for publikum på banen i forkant av øvelsesstart. I løpsøvelsene foregår presentasjonen like før start med løperne i sine respektive baner eller bak streken. I tekniske øvelser blir utøverne stilt opp samlet foran hovedtribunen og presentert i startrekkefølge. 

LØP: På 100m, 200m, 100m hekk og 110m hekk gjelder tabellen under for videre avansement: 

Antall deltakereHeat/finaleAvansement
Inntil 8 deltakereDirekte finale
9-16 deltakere2 forsøks-heat3 beste i hvert heat + 2 tider til finale.
17-24 deltakere3 forsøks-heat 2 beste i hvert heat + 2 tider til finale.
25-32 deltakere4 forsøks-heat 3 beste i hvert heat + 4 beste tider til semifinale.
2 semifinaler: 4 beste i hver semifinale til finale.
33-40 deltakere5 forsøks-heat 4 beste i hvert heat + 4 beste tider til semifinale.
3 semifinaler: 2 beste i hver semifinale + 2 beste til finale.
41-48 deltakere6 forsøks-heat 3 beste i hvert heat + 6 beste tider til semifinale.
3 semifinaler: 2 beste i hver semifinale + 2 beste til finale.

Tekniske øvelser

Trekning av startrekkefølgen er foretatt, og framgår av startlistene som er lagt ut påhttps://www.stjordal2022.no  og oppslag ved call-room 

I kast og horisontale hopp får deltakerne tre forsøk. De åtte beste går deretter videre til finale med tre nye forsøk. Rekkefølgen endres etter 3. og 5. omgang.

Hopphøyder høyde
Kvinner1,551,601,651,691,721,751,781,81+2 cm
Menn1,851,901,952,002,032,062,082,10+2 cm

Evt. omhopp 2 cm

Hopphøyder stavhopp
Kvinner3,003,203,303,403,503,60+5 cm
Menn4,204,404,604,704,804,905,005,105,205,305,405,50+5 cm

Evt. omhopp 5 cm

Premieutdeling

Etter hver øvelse blir det seiersseremoni ved seierspallen foran hovedtribunen. For øvelsene 100 m for menn og kvinner, høyde kvinner og lengde menn på fredag, blir det blomsterseremoni på seierspallen og medaljeutdeling på Torget i sentrum kl 19.00. Det samme med slegge menn, lengde og spyd kvinner og 1500 m begge kjønn på lørdag, der blir det også medaljeutdeling på torget kl 19.00. De øvrige får sine medaljer ved seiersseremonien på banen. Tidspunkt for premieutdelingen vil gå fram av tidsskjemaet.    

Utøvere som setter norsk rekord vil bli premiert. Friidrettens Venner vil dele ut premier til utøvere som setter personlig rekord.

Protester – regel 146: Protester – anke til juryen 

Protest over gjennomføringen eller resultatet i en øvelse skal fremsettes muntlig til overdommer i øvelsen senest 30 minutter etter den offisielle kunngjøringen av resultatet i øvelsen. Klager melder seg i kjelleren på Stevnehuset, ved der kontroll av kastredskap foregår. 
Anker til juryen over overdommers avgjørelse av en protest skal leveres skriftlig på eget skjema som fås på samme sted, senest 30 minutter etter overdommers avgjørelse foreligger. Ankegebyret er kr 250. 

Transport 

Det vil bli busstransport mellom utøverhotellet og stadion på Øverlands Minde. Litt mer info om klokkeslett kommer seinere. Første bussavgang fra hotellet fredag kl 08.00, lørdag kl 09.30 og søndag kl 08.30. Siste retur ca halv time etter siste øvelse ferdig.

Pauserom 

På Halsen barneskole kan utøverne komme hvis de vil slappe av. Her er det muligheter for og samles for å spise og prate, eller benytte stillerommet for avslapning på madrasser eller bare roe litt ned før eller etter konkurranse. Der er det også toaletter tilgjengelig som bare er for utøvere.

Førstehjelp

Stevnets lege, fysioterapeut og sykepleier vil ha tilholdssted rett sør for Stevnehuset. 

 

Tittelsponsor
Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk
Hovedponsorer
Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk
Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk
Sponsorer
Hegra Sparebank
Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk
Hegra Sparebank
Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk
Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk
Leverandører og lokale støttespillere
Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk
Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk
Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk
Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk
Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk
Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk
Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk