Skip to content

NM-reglement

Reglement Startberettigede

Les fullstendig reglement her – under finner du et utdrag vedr. startberettigede

5 Startberettigede – hovedbestemmelse

Utøvere som er medlemmer av lag tilsluttet Norges Friidrettsforbund og av World Athletics(IAAF) definert til å kunne starte for Norge internasjonalt, kan delta i norske mesterskap (representasjonsbestemmelser, regel 5 i konkurransereglene)

5.1

I norske mesterskap kan kun delta utøvere som er kvalifiserte og deltar i konkurransen. Det skal ikke tillates at noen deltar «utenfor konkurranse, «utenfor premiering» eller på noen annen måte hvor man ikke deltar i mesterskapet. Untatt fra dette er utøvere som får tillatelse fra styret til å delta på basis av funksjonshemming.

5.2

Andre utøvere som ikke er norske statsborgere og er medlemmer av lag tilsluttet NFIF kan etter søknad få tillatelse til å starte i norske mesterskap om vilkårene i NFIFs lov § 34.2 oppfylles. En slik tillatelse gjelder kun for et kalenderår. Med grunnlag i NFIFs lov § 34.2 stilles følgende krav:

5.2.1

Utøveren kan ikke ha deltatt i sitt eget lands nasjonale mesterskap i inneværende kalenderår.

5.2.2

Utøveren kan ikke ha representert sitt land i internasjonale mesterskap eller landskamper inneværende kalenderår. (Europacuper, også for klubblag, regnes i denne sammenheng som en landskamp).

5.2.3

Utøveren må forplikte seg til, ved skriftlig erklæring, å avstå fra å delta i sitt eget lands mesterskap eller landskamper inneværende kalenderår eller representere dette i internasjonale mesterskap.

5.2.4

Utøveren må fylle de krav som ellers gjelder for deltakelse i NM.

5.2.5

Søknad må rettes til NFIF før påmeldingsfristens utløp og være vedlagt de erklæringer som fremgår av dette punkt. 

 

6. Startberettigede i Hovedmesterskapet

Utøverne må oppfylle vilkårene i pkt. 5. En utøver som er kvalifisert til deltakelse i Hovedmesterskapet kan delta i alle øvelser. Øvelser hvor det for tiden ikke er kvalifiseringskrav, kan ikke brukes som kvalifisering for andre øvelser. Videre må følgende punkter oppfylles:

6.1

Utøveren må ha oppnådd kvalifiseringskravet før påmeldingsfristens utløp. Se pkt. 12 og 13.

6.2

Vinnere i NM junior (begge klasser) er kvalifisert for delta i samme års Hovedmesterskap, dersom NM junior arrangeres før Hovedmesterskapet.

6.3

Utøvere som i NM junior oppnår kvalifiseringskravet for Hovedmesterskapet er kvalifisert for delta i samme års Hovedmesterskap, dersom NM junior arrangeres før Hovedmesterskapet.

6.4

Utøveren kan delta i Hovedmesterskapet fra det år de fyller 15 år.

6.5

Utøvere som styret gir tillatelse til å delta. Slik tillatelse kan bare gis i tilfeller hvor kvalifiseringskravet er oppnådd etter påmeldingsfristen.

Med forbehold om endringer

Tittelsponsor
Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk
Hovedponsorer
Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk
Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk
Sponsorer
Hegra Sparebank
Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk
Hegra Sparebank
Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk
Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk
Leverandører og lokale støttespillere
Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk
Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk
Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk
Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk
Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk
Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk
Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk